Orlova jadvali asosida bolalar ziyrakligini tekshirish

Orlova jadvalining qog’ozga chop etilgan ko’rinishidan foydalanib ko’rish ziyrakligini 5 m masofdan optimal teshirishmumikn. Biroq boladagi refraksiya darajasini unga jadvaldagi suratlarni kompyuter ekranidan 1 m masofdan ko’rib chiqish va nomlarini aytish imkoniyatini yaratib taxminan aniqlash ham mumkin.

Natijaga boshqa omillar ta’sirini kamaytirish maqsadida test o’tkazish vaqtida:

  1. bola hordiq chiqargan va o’zini yahshi his qilayotgan bo’lishi;
  2. honada umumiy yoritgich yoqilgan bo’lishi shart;
  3. testni kunduzgi yoruqlik sharoitida ham o’tkazish mumkin;
  4. jadvalni ko’rib chiqayotganda bola boshini egib va ko’zini qisib qarashi mumkin emas.

O’ng va chap ko’z ko’rishini navbati bilan tekshirish kerak, bunda bir ko’zni kaft bilan yoki qalin qog’oz bilan to’sib turiladi.